نمایش خلاق و فعالیتهای فرهنگی

طبعا نمایش خلاق به عنوان یک فعالیت عام تعریف شده بر اساس شیوه های تعیین شده به صورت مستقیم و مستقل در فعایتهای فرهنگی مربیان تحت همین عنوان مورد استفاده قرار می گیرد ، اما دراینجا نمونه راهکارهای استفاده غیر مستقیم از روش نمایش خلاق در سایر فعالیتهای فرهنگی مراکز کانون معرفی و مشخص میشود :

-          "قصه گویی و نمایش خلاق " یکی از آسان ترین و عملی ترین برنامه ها ،استفاده از روش نمایش خلاق در فعالیت قصه گویی مراکز است . مربی در این برنامه میتواند با بهره وری از روشهای شبه نمایشی قصه گویی مثل " قصه گویی همراه با تقلید صدا و حرکات " ، " قصه گویی با استفاده از بازیگران آشکار و پنهان " ، " قصه گویی با استفاده از عروسک ، ماسک و ابزار"  و... مشارکت کودکان برای ورود به نمایش خلاق بعد از اجرای نمایش خلاق یا در حین اجرای برنامه خود را فراهم کند .بدین ترتیب با این روش تعامل دوجانبه مربی و اعضائ نیز در فعالیت قصه گویی با استفاده از روش نمایش خلاق فراهم میشود ...

-          " معرفی شخصیت ، ایام و وقایع، و نمایش خلاق "در این فعالیت نیز مربی میتواند با برنامه ریزی و تدارک اجرایی لازم برای معرفی اشخاص ، ایام و وقایع خاص که قابلیت " باز سازی نمایشی، با برانگیختن تعامل و مشارکت اعضاء ودانش آموزان را دارد ، ویا با کمک گرفتن و سازماندهی حین اجرای برنامه و یا با تمرینهایی که قبل از اجرای برنامه با برخی اعضاء علاقه مند و توانمند داشته است ، معرفی های ماندگار و اثر گذار تری داشته باشد .( مثلا بازسازی شخصیت فردوسی ، وقایع انقلاب و جنگ و یا روز 13آبان و...)

-          "نمایش خلاق و مسابقات فرهنگی " در برنامه مسابقات حضوری فرهنگی نیز امکان بهره وری از نمایش خلاق در قالبهای " چیستان نمایشی " ، " پانتومییم " ، بازی خلاق نمایشی " و بازسازی نمایشی سئوالات و پرسشهای مورد نظر و... وجود دارد . بدین ترتیب نه تنها مربی ازاین روش هنری - ادبی خلاق برای کیفیت بخشی به فعالیت فرهنگی خود بهره برده بلکه لحظات شاد و خاطره انگیزی رلا برای کودکان و نوجواانان عضو فراهم می آورد .

-          " سایر فعالیتهای فرهنگی و نمایش خلاق " در سایر فعالیتهای فرهنگی مثل :

-          اردوها ، بازدید ها ،کتابخوانی ، معرفی و نقد کتاب و... نیز با ابتکاراتی میتوان از نمایش خلاق استفاده عملی نمود که امیدواریم نمونه های خوب و موفق اجرا شده در مراکز را مربیان خلاق به دیگران باز نمایی و منتقل کنند

/ 0 نظر / 16 بازدید