اهداف فراگیری نمایش خلاق

اهداف نمایش خلاق

الف. رشد توانمندی‌های هنر نمایشی، شناخت و درک زیبایی‌شناختی:

·        افزایش قدرت بیان

·        کسب مهارت‌های گوش کردن و تقویت آن

·        رشد قدرت تخیل و تخیل خلاقانه

·        توانایی بداهه‌گویی

·        توانایی درک موضوع مورد نظر

·        توانایی اندیشیدن خلاق(تنوع در اندیشه).

 

ب. اهداف تربیتی، آموزشی و اجتماعی:

·        شرکت در فعالیت‌های گروهی

·        شناخت هنر نمایش به‌طور عام

·        رقابت سالم در فعالیت‌های جمعی

·        مهارت ارزیابی موثر

·        درک بهتر پیام‌های یک داستان یا واقعه تاریخی

      ·        مسئولیت‌پذیری در جهت برنامه‌ریزی و اجرا

/ 0 نظر / 15 بازدید