بازی و نمایش خلاق1

بازی­های هدفدار

 

     

1-     یخ شویم، ذوب شویم:

هدف: پرورش مهارتهای جسمی- حرکتی  تقویت مهارت­های زبانی

معلم نوآموزان را به فضای باز برده و از آن­ها می­خواهد که به هر سمتی که مایلند شروع به دویدن و پریدن کنند. با فرمان «یخ شوید» از حرکت می­ایستند و با فرمان «ذوب شوید» دوباره شروع به حرکت می­کنند. در پایان، معلم توضیح می­دهد که یخ جامد است و نمی­تواند حرکت کند اما آب مایع است و در حقیقت ذوب شده­ی یخ است و به راحتی در جریان است.

2-     تور ماهیگیری:

هدف: پرورش مهارت­های جسمی- حرکتی

معلم نوآموزان را به فضای باز می­برد، یک نفر به عنوان ماهیگیر انتخاب می­شود و با دویدن بچه­ها در حیاط یکی از آن­ها را لمس کرده و دو نفری مشغول به گرفتن سایر ماهی­ها می­شوند. از آنجایی که دو نفر مسئولیت گرفتن سایر ماهی­ها را به عهده دارند، ماهی­ها می­توانند از فضای میان دست­های آن­ها فرار کرده و بازی تا گیر افتادن آخرین ماهی ادامه 
می­یابد. اگر تعداد نوآموزان زیاد است می­توان آن­ها را به چند گروه تقسیم کرد.

3-   بپا توپت نیفته:  ...  

  

هدف: تقویت مهارت­های زبانی- جسمی و حرکتی  هماهنگی دست و چشم

معلم نوآموزان را به فضای باز می­برد، یک دایره بزرگ درست می­کنند و سپس با توجه به دروس کلاسی (نام فلش کارت­ها کلمات و نشانه­های فارسی و ... ) به هر کدام از نوآموزان یک اسم می­دهد معلم با یک توپ در وسط دایره قرار می­گیرد و با گفتن نام جدید هر نوآموز توپ را به هوا پرتاب می­کند، کودکی که نام او برده شده است، باید به سرعت حرکت کرده و مانع از افتادن توپ بر روی زمین شود، نوآموزی که موفق به گرفتن توپ شود، به جای مربی می­ایستد و بازی بدین گونه ادامه پیدا می­کند.

4-     عموجان، آی عموجان:

هدف: پرورش مهارت­های ذهنی  تقویت مهارت­های زبانی

معلم نوآموزان را به فضای باز می­برد کودکان دست­های همدیگر را گرفته و دایره­ای درست می­کنند. یکی از کودکان عموجان می­شود و به وسط دایره می­رود، کودکان دایره­وار می­چرخند و می­گویند عموجان، آی عموجان ما را کجا می­بری؟ عموجان هر کجا که دوست دارد را می­گوید «مثلاً باغ وحش» یا «مدرسه» بعد کودکان می­پرسند با چی 
می­بری؟ و هر وسیله­ای که او گفت شکل همان وسیله می­شوند و صدای آن را تقلید می­کنند و به دور عموجان 
می­چرخند.

5-     تشکر بازی:

هدف: تقویت مهارت­های زندگی  مشارکت پذیری

معلم موسیقی مربوط به شعرهای کلاس زبان یا فارسی را پخش می­کند و یک کلاه به دست نوآموزان می­دهد تا آن را دست به دست کنند. سپس کودکی که کلاه را می­گیرد می­گوید «لطفاً کلاه را به من بده» و دیگری در جواب می­گوید «بفرمایید» و کودک اول جواب می­دهد «متشکرم» و کودک دوم می­گوید «خواهش می­کنم». معلم هر چند ثانیه یکبار موسیقی را قطع می­کند و کلاه در دست هر کسی ماند او انتخاب می­کند با چه کسی تشکر بازی کند.

6-    لی­لی رو خط صاف:

هدف: تقویت مهارت­های جسمی- حرکتی  هماهنگی بین چشم و پا

معلم یک خط صاف به طول 2 متر روی زمین می­کشد. ابتدا بدون خط از نوآموزان می­خواهد تا مصافتی را لی­لی کنند (هر کدام به تنهایی) سپس از آن­ها می­خواهد تا روی خط صاف به آرامی و با دقت لی­لی کنند.

 

7-    موش و گربه:

هدف: پرورش مهارت­های جسمی- حرکتی  هماهنگی بین اعضای بدن

معلم کودکان را به فضای بازی می­برد، نوآموزان یک دایره تشکیل می­دهند، یکی از کودکان گربه می­شود و دیگری موش مادر. بقیه کودکان موش هستند. گربه در وسط دایره می­ایستند. موش مادر می­گوید: «موش کوچولو بیا پیش من» موش می­گوید: «من نمی­تونم بیام گربه منو می­خوره». موش کوچولو به سمت مادر می­دود و گربه او را تعقیب می­کند هر کس گرفته شود نقش گربه را در دور بعدی بازی می­کند.

8-    شناسایی شی فرضی:

هدف: پرورش مهارت­های ذهنی  تقویت مهارت­های زبانی

کودکان دایره­وار می­نشینند، سپس معلم یک شی مثلاً مداد را نشان می­دهد و می­پرسد این شی چیست؟ همه می­گویند مداد سپس با آن شی عمل دیگری انجام می­دهد مثلاً موهایش را شانه می­کند و یا مسواک می­زند. سپس سایر نوآموزان حدس می­زنند. بدین ترتیب تمام نوآموزان با اشیا موجود بر روی میز کارهای دیگری کرده و سایر نوآموزان حدس 
می­زنند.

9-     ضربه­های موزون:

هدف: تقویت ماهیچه­های دست  هماهنگی بین گوش و دست

معلم با ضربه­های موزونی بر روی میز می­زند و به آرامی صدای ضربه­های خود را تندتر و کندتر می­کند و همزمان بچه­ها سعی می­کنند که حرکات بدن خود را تندتر و کندتر کنند. در مرحله بعد با صدای یکسان و موزون ریتم معلم دست 
می­زنند و لحظه­­ای که معلم ریتم را تندتر یا کندتر می­کند، حتی اگر دست­هایشان برای دست زدن به هم نزدیک شده بود از حرکت می­ایستند.

 

 

10-   پرش از وسط دایره:

هدف: پرورش مهارت­های جسمی- حرکتی

معلم دایره­ای به قطر 2 متر در حیاط می­کشد و از کودکان می­خوهد تا از مرکز دایره به روی خط­های دایره بپرند و اگر این کار از ابتدا مشکل بود به ترتیب فاصله­ی پرش را زیاد می­کند تا در نهایت روی خط دایره بپرند.

11-   هر چی اوستا میگه:

هدف: تقویت مهارت­های زبانی

معلم دستورالعمل­های ساده به دانش­آموزان می­دهد و آن­ها اجرا می­کنند، برای مثال «چشم­هایت را ببند» و یا «دستت را روی سرت بگذار» و سپس به ترتیب فرمان­ها را سخت­تر و حتی چند فرمان پشت سر هم به نوآموزان می­دهد و آن­ها از آسانترین به سخت­ترین اجرا می­کنند.

12-  مرا به دوستانم برسان:

هدف: پرورش مهارت مشاهده

معلم نوآموزان را به حیاط می­برد (بهتر است در فصل پاییز و یا ابتدای زمستان که برگ­ها روی زمین ریخته­اند این کار انجام شود) و از آن­ها می­خواهد تا یک برگ، یک تکه چوب و یا هر چیز دیگری که معلم روی زمین قرار داده را پیدا کرده و سپس به دنبال جفتش بگردند و او را به نوعی به دوستانش برسانند.

13- خرگوش و هویج:

هدف: تقویت مهارت­های جسمی- حرکتی

کودکان به دو قسمت تقسیم می­شوند، گروه بیشتر نقش دور می­ایستند و یک گروه کمتر نقش خرگوش را در وسط دایره بازی کرده و جست و خیز می­کنند. در خارج دایره به فاصله 2 متر یک سبد حاوی تعدادی هویج قرار می­گیرد که از تعداد خرگوش­ها کمتر باشد. با فرمان معلم خرگوش­ها به سمت سبد هویج رفته و در مدت مثلاً 10 ثانیه می­توانند یک هویج برای خود بردارند. خرگوشی که دست خالی برگردد به گروه اول ملحق می­شود و بازی ادامه پیدا می­کند و هر بار معلم تعداد هویج را کم می­کند و در پایان جای دو گروه را عوض می­کند.

14-   صندلی بازی:

هدف: تقویت مهارت­های زندگی (نوع دوستی)

معلم تعدادی صندلی در وسط کلاس می­چیند اما تعداد صندلی­ها باید کمتر از تعداد نوآموزان باشد، دانش­آموزان با شروع موسیقی به دور صندلی می­چرخند و با توقف موسیقی، نوآموزی که موفق شود دوستش را در کنارش جا دهد و با هم روی یک صندلی و یا حتی روی پای هم بنشینند برنده است و بازی تا جایی ادامه پیدا می­کند که دیگر امکان جا دادن همه­ی کودکان بر روی صندلی­های موجود نباشد.

15-   سطل خالی را پر از آب کن:

هدف: تقویت مهارت­های جسمی- حرکتی  هماهنگی بین چشم و ماهیچه­های دست

کودکان به دو قسمت مساوی تقسیم می­شوند و دو گروه به فاصله 2 متر از هم و پشت سر هم قرار می­گیرند. سپس با سوت معلم نفر اول هر گروه کاسه­ی خود را در سطل آب جلوی خود فرو می­برد و این لیوان دست به دست تا آخرین نفر می­رود و نفر آخر آب موجود در لیوان را در سطل خالی می­ریزد تا آب سطل اول تمام شود در پایان هر گروه که آب بیشتری در سطل دوم داشته باشد برنده است.

16-  گرفتن گوشه:

هدف: تقویت مهارت­های جسمی- حرکتی

معلم نوآموزان را به فضای باز می­برد و بسته به تعداد گوشه­های حیاط مدرسه تعداد گروه­ها را مشخص می­کند. (مثلاً اگر حیاط مدرسه 5 ضلع دارد. 6 نوآموز را انتخاب می­کند) با صدای سوت معلم، بچه­ها هر کدام در یک گوشه قرار می­گیرند و نوآموزی که نتواند یک گوشه را بگیرد گرگ محسوب می­شود، با صدای موسیقی نوآموزان گوشه­های خود را عوض می­کنند و اگر در این میان گرگ کسی را بگیرد جای گرگ و آن نوآموز عوض می­شود.

17-  شی بر روی سر:

هدف: تقویت حفظ تعادل  هماهنگی چشم با سایر اعضای بدن

معلم یک خط صاف بر روی زمین می­کشد و از نوآموزان می­خواهد تا با چشم بسته تعادل خود را روی خط حفظ کرده و راه روند، در مرحله بعد یک شی مثل کتاب روی سر آن­ها قرار می­دهد و از آن­ها می­خواهد تا دست­هایشان را کاملاً به دو طرف باز کرده و روی همان خط را ه بروند.

18- به من اعتماد کن:

هدف: تقویت مهارت­های زندگی

معلم کودکان را دو به دو تقسیم می­کند. معلم مبدأ و مقصد را به کودکان نشان می­دهد، سپس درگروه چشم یکی از کودکان را می­بندد  و از او می­خواهد تا دستش را روی شانه دیگری بگذارد و دیگری با گفتن راست، چپ، پایین یا بالا به مقصد نزدیک می­شود. (معلمان عزیز مسیر بازی باید پر پیچ و خم و با مانع باشد). بعد از رسیدن به مقصد دو 
دانش­آموز جایشان را با هم عوض می­کنند.

19-  مسابقه امدادی:

هدف: تقویت مهارت­های جسمی- حرکتی و مهارت­های زندگی

معلم نوآموزان را به گروه­های دو نفری تقسیم می­کند. در هر گروه، نوآموزان هم قد و هیکل قرار می­گیرند و از پشت با یکدیگر بازو به بازو می­شوند. با پخش موسیقی و یا شمارش معلم، نوآموزان سعی می­کنند تا از زمین بلند شوند. از آنجایی­که حفظ تعادل در این مرحل کار ساده­ای نیست؛ گروه­هایی  برنده هستند که سریع­تر و با قطع موسیقی حالت ایستا شوند.

20-   تکمیل تصویر:

هدف: تقویت مهارت مشاهده و تثبیت جهت­ها  تقویت مهارت­های زندگی (کمک به دیگران)

معلم چشم یکی از کودکان را می­بندد و یک قطعه از یک پازل را به او می­دهد، سپس سایر نوآموزان با نشان دادن جهت­ها و راهنمایی­های مختلف او را به جای اصلی قطعه پازل نزدیک می­کنند تا به مقصد برسد. (اگر بازی برای نوآموزان سخت باشد، می­توانید ابتدا تصویر کامل را به آن­ها نشان دهید).

21-  نقاشی بر پشت:

هدف: تقویت حواس پنج­گانه (لامسه)  افزایش دقت و تمرکز

نوآموزان در یک صف روبروی تخته می­ایستند و معلم به عنوان آخرین نفر یک شی یا هر چیز دیگری را بر پشت آخرین نوآموز می­کشد، به ترتیب همان کودک آن شکل را پشت کودک جلوی خود می­کشد تا اولین نفر آن را روی تخته پیاده می­کند. شکل­ها باید از آسان به سخت باشد و باید تعداد افراد گروه­ها از 4 نفر بیشتر نشود.

22-  حدس بزن:

هدف: تقویت مهارت­های زبانی

معلم با توجه به دروس هفته، به ترتیب کلمات جدید را به صورت پانتومیم برای نوآموزان اجرا می­کند و آن­ها حدس می­زنند، سپس نوآموزان هر کدام یک پانتومیم اجرا کرده و دوستانشان حدس می­زنند.

23-                         لباس بپوش:

هدف: تقویت مهارت­های جسمی- حرکتی  هماهنگی چشم و سایر اجزا بدن

معلم دو نفر را انتخاب می­کند و تعدادی لباس برای هر کدام قرار می­دهد (کفش، روسری، کاپشن و ...). با صدای تشویق و موسیقی این دو نفر دقت دارند تا لباس­های مورد نظر را پوشیده، هر کس که زودتر ملبّس شود برنده است.

24-  چه چیز برداشته شده؟

هدف: تقویت مهارت­های زبانی  افزایش دقت و تمرکز

معلم تعداد مشخصی کارت، شی و ... روی میز قرار می­دهد. یکی از نوآموزان به دقت به آن­ها نگاه می­کند، سپس بیرون می­رود و یکی از کارت­ها حذف می­شود، نوآموز مجدداً به کلاس بازمی­گردد و آن کارت را حدس می­زند.

25-  گردو بازی (گردو شکستم):

هدف: تقویت دقت و تمرکز  هماهنگی چشم و پا  حفظ تعادل

در ابتدا معلم از نوآموزان می­خواهد تا بر روی یک خط صاف راه بروند، سپس دو نفر را انتخاب می­کند تا در فاصله مشخصی مثلاً  2 متری از هم قرار گیرند و روی یک خط صاف با حفظ تعادل به سمت همدیگر بیایند و با لفظ گردو  شکستم به یکدیگر نزدیک می­شوند تا پای یکی روی دیگری قرار گیرد.

26- سینه خیز برو:

هدف: تقویت مهارت­های جسمی- حرکتی

معلم یک مسیر تونل مانند با استفاده از میز و صندلی درست می­کند و از نوآموزان می­خواهد تا در مدت زمان مشخصی از آن عبور کنند، هر کس که در زمان مشخص شده از تونل بیرون بیاید، برنده است. در نظر داشته باشید که در کف حیاط موکت پهن کرده و از اشیا خطرناک استفاده نکنید.

27- هدف را بزن:

هدف: تقویت و هماهنگی بین چشم و دست  افزایش دقت و تمرکز

معلم نوآموزان را به حیاط برده و یک شی را به عنوان هدف روی زمین در فاصله 2 متری نوآموزان قرار می­دهد، هر نوآموز فرصت دارد تا 3 بار به سمت هدف توپ پرتاب کند، سپس معلم به تدریج فاصله توپ با هدف را بیشتر کرده و کار را سخت­تر می­کند.

28-                         یه مرغ دارم (مرغ ما اونجاست؟):

هدف: پرورش قدرت حافظه  هماهنگی ذهن و تکلّم

نوآموزان دایره­وار می­نشینند و معلم به هر کدام یک شماره مثلاً1 تا 10 می­دهد و با لفظ یه مرغ دارم روزی ...... تخم می­گذارد شروع می­کند، نوآموزی که شماره­اش گفته شده می­گوید «چرا ...... تا؟» و معلم می­گوید پس چند تا؟ و ادامه پیدا می­کند.

29-  دست­های بینا:

هدف: تقویت و هماهنگی بین دست و ذهن

معلم تعداد مشخصی شی در یک کیسه قرار می­دهد و نوآموزان به ترتیب با چشم­های بسته و لمس کردن درون کیسه اشیا را تشخیص می­دهند، سپس باید با چشم­های بسته با لمس کردن صورت دوستانشان یکدیگر را تشخیص دهند.

30-  گرگ و گوسفند:

هدف: تقویت مهارت­های جسمی- حرکتی  تقویت مهارت­های زندگی

کودکان دست­های یکدیگر را گرفته و دایره­وار می­ایستند. یکی از آن­ها گرگ شده و خارج دایره می­ایستد، او سعی می­کند تا به درون دایره نفوذ کند تا به گوسفند وسط دایره دست یابد، بقیه نوآموزان که دست­های یکدیگر را گرفته­اند مانع ورود او شوند، دانش­آموزی که باعث ورود گرگ به دایره شود در مرحله بعدی خودش گرگ می­شود.

31- به سمت هدف:

هدف: افزایش دقت و تمرکز  افزایش توانایی حل مسئله

معلم یکی از نوآموزان را انتخاب می­کند و یک مسیر باریک و پرپیچ و خم برای او می­سازند، نوآموز اجازه ندارد که پای خود را روی زمین بگذارد و باید با پیدا کردن راه حلی از روی میزها و یا از زیر صندلی­ها به مقصد یا هدف برسد نوآموزی که در کمترین زمان ممکنه به مقصد برسد برنده است.

32-                         پرش از روی طناب:

هدف: تقویت مهارت­های جسمی- حرکتی  هماهنگی بین چشم و پا

دو دانش­آموز دو سر طناب را گرفته و به تدریج بین 30 تا 50سانتی­متر آن را از زمین دور کرده و نوآموزان از روی طناب می­پرند و یکدیگر را تشویق می­کنند.

33-                        بچین و ببر:

هدف: تقویت مهارت­های دست ورزی  هماهنگی بین چشم و دست

معلم با توجه به درس­های هفته نوآموزان، کاردستی به کلاس می­آورد که هدف اصلی آن بریدن تکه­های مختلف به صورت دسته جمعی بوده و سپس چسباندن تکه­های بریده شده در گروه­ها.

34- شی روی کمر:

هدف: تقویت مهارت­های جسمی- حرکتی

معلم یک خط صاف به طول 2 متر روی زمین می­کشد و از کودکان می­خواهد تا با کمر خم شده روی آن راه روند، سپس از هر نوآموز می­خواهد چند کتاب روی کمرش قرار دهد و دوباره روی همان خط صاف راه رود.

35- تعادل خودم:

هدف: تقویت مهارت­های جسمی- حرکتی

پس از اینکه نوآموزان به روش­های مختلف روی خط صاف لی­لی کردند، در این مرحله معلم یک چوب به پهنای 20 سانتی­متر را بین دو صندلی محکم می­کند و نوآموزان روی آن راه رفته و سعی می­کنند تعادل خود را حفظ کنند.

36-                        گربه­ای پشت سر:

هدف: تقویت مهارت­های زبانی (گوش کردن  سخن گفتن):

کودکان به صورت دایره می­استند و چشم­هایشان را می­بندند. یکی از آن­ها که از قبل انتخاب شده است به دور دایره می­چرخد و پشت یکی از کودکان می­ایستد (بدون اینکه صدایی تولید کند) و آن نوآموز مورد نظر حدس می­زند، اگر درست حدس زده باشد او گربه می­شود و بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می­کند.

37-                        خوشحال و غمگین:

هدف: افزایش دقت و تمرکز  تقویت مهارت­های زبانی

معلم عکس­های مختلفی از چهره­های خندان، گریان، عصبانی، متعجب و ... را به کلاس می­آورد، سپس داستان­های کوتاهی تعریف می­کند و در پایان بدون اینکه نتیجه داستان را بگوید باید نوآموزان حدس بزنند که شخصیت اصلی داستان چه حالتی دارد و روی کارت مورد نظر بپرند و یا آن را بخوانند.

مثال: دختری که در خیابان راه می­رفته ناگهان یک ماشین از سمت دیگر به سوی او آمده دختر ........... و به سمت دیگری فرار می­کند.

38-                        صدای چه کسی است؟

هدف: تقویت مهارت­های زبانی

تمامی نوآموزان چشم­های خود را می­بندند و سپس معلم یکی از آن­ها را انتخاب می­کند، او باید برای دوستان خود چند کلمه­ای صحبت کند و بقیه حدس بزنند او کیست (رعایت نوبت و حفظ سکوت در این بازی بسیار مهم است).

39-                         توپ در وسط:

هدف: افزایش دقت و تمرکز  تقویت مهارت مشاهده

نوآموزان دایره­وار در فضای باز می­نشینند، سپس معلم یک توپ بزرگ در وسط دایره قرار می­دهد و هر نوآموز 2 الی 3 بار فرصت دارد تا توپ بزرگ را به کمک توپ­های کوچک بزند، اگر موفق شود که توپ بزرگ را از دایره خارج کند همگی هورا می­کشند و نوبت نفر بعدی می­شود.

40-   پرش از روی سنگ:

هدف:

/ 4 نظر / 174 بازدید
ارسال ايميل انبوه

ارسال ايميل انبوه با قيمت ارزان و بازدهي عالي http://alphagroup20.mihanblog.com/ AlphaGroup20@yahoo.com

مهلا

توکتاب خوندم دروغ بده دیگه دروغ نگفتم،خوندم قهربده دیگه قهرنکردم،خوندم دوست بده دیگه کتاب نخوندم. آقای قاجاری خوشحال میشم ب وبم بیای نظرتونو بگین منتظرررررررررمممممم[لبخند]

مهلا

پروردگارادلم پرازارزوهای بزرگ است ودستانم خالی..یادستانم راپرکن یادلم رااز ارزوهای بزرگ خالی.